Lovpligtige eftersyn i Industrien

Vi har samlet en masse relevant information om arbejdstilsynets krav til lovpligtige eftersyn, lige fra maskiner til varmepumper. 

 

I oversigten finder af, hvilke tekniske hjælpemidler der regelmæssigt skal efterses, gode råd, værktøjer og skemaer (der kan downloades selvstændigt).

Skemaerne og vejledninger kan anvendes, når virksomheden sakl leve op til de lovpligtigeeftersyn 

Lovpligtige eftersyn i industrien

Vejledninger og skemaer til lovpligtige eftersyn i industrien

Digital dokumentation af lovpligtige eftersyn

Sørg for at have styr på dokumentation for lovpligtige eftersyn

Alle lovpligtige eftersyn skal registerres, dokumenteres og være let tilgængelig for brugeren. I tilfælde arbejdstilsynet kommer forbi, er dokumentation kritisk for, at undgå bøder / straf. Ligeledes undersøges der for fejl og mangler i eftersynene, og i tilfælde af fejl peges ansvaret på den adm. direktør for selskab.

Dokumentation

Det er virksomhedens sikkerhed for, at maskinen er i orden på tidspunktet for eftersynet.

Opbevaringen af dokumentation varierer afhængig af materialet. F. eks kræves der at dokumentation for hejseredskaber opbevares i mere end 10 år. Dog er det normalt at dokumentionen som minimum skal opbevares i mindst til næste eftersyn.

 
 

Valg af leverandør til lovpligtige eftersyn

Det er arbejdsgiverens ansvar, at alle leverandører overholder arbejdstilsynets krav og er certificeret til den korrekt opgave. I tilfælde af fejl og mangler er det kun arbejdsgiveren, der kan påtage sig ansvaret. 

Vi anbefaler derfor altid at bede om din leverandørs certificering og sende eftersyn dokument til kontrol tjek ved en uvildig leverandør.

Det skaber mest mulig tryghed for dig og dine medarbejdere.

Spørgsmål til dine lovpligtige eftersyn? Spørg os gerne

Som virksomhedsejer kan det være omfattende at sætte sig ind i alle Arbejdstilsynets lovkrav. Vi hjælper gerne kvit og frit, da arbejdsikkerhed er vores højeste prioritet . Tag fat i os alle nu

Få et tilbud på lovpligtigt eftersyn