Arbejdstilsynets krav til lovpligtige eftersyn

De lovpligtige eftersyn krav stillet af Arbejdstilsynet er tidskrævende, at sætte sig ind i. Og desværre ser vi stadig arbejdsulykker pga. manglende opmærsomhed på de enkelte krav til materiel.

 

Gode tips og tricks

Vi har samlet nogle gode tips og tricks til netop håndtering af lovpligtige eftersyn, som i kan anvende i jeres virksomhed.

Arbejdstilsynets krav til lovpligtige eftersyn​

Ansvaret bærer arbejdsgiveren!

Arbejdstilsynet skriver i paragraf §30, Kapital 8, at
“der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom”
Det betyder, at arbejdsgiveren kan gøres ansvarlig for en arbejdsulykke, selv om alle regler er overholdt

Vælg altid kvalificeret leverandører til eftersyn

Altid sikre at alle leverandører af lovpligtige eftersyn har de nødvendige kvalifikationer, da ansvaret i tilfælde af fejl og mangler altid vil være arbejdsgiveren.

 

Vores netværk af leverandører er alle kvalificeret og valideret. Søger du en leverandør til udførsel af lovpligtige eftersyn hjælper vi gerne

 

Digitaliser lovpligtige eftersyn - Sæt i system

Digital dokumentation:

Erstat alle ringbind og mapper med digitale netværksdrev, der tillader adgang til medarbejderen. Det sikre at i altid lever op arbejdstilsynet krav til lovpligtige eftersyn.

Digital liste af lovpligtige eftersyn

Lav et Excel ark med alt materiel, hvor en kolonne for næste lovpligtige eftersyn. Et godt overblik sikre, at der altid er styr på de lovpligtige eftersyn af alt materiel i virksomheden.
Lovpligtige eftersyn håndtering bureau

Planlæg eftersyn i god tid

Planlæg næste års eftersyn i god tid, og følg op på leverandøren 1-2 måneder inden næste eftersyn.

 • Opret kalenderaftale i jeres kalendersytem for hvert eneste materiel.
 • Ring og bekræft aftale med leverandør 1-2 måneder inden eftersyn
 • Planlæg næste eftersyn efter udførsel

Vi har digitaliseret hele processen på vores platform, der kvit og frit kan anvendes. Se platformen her

Overvej et digitalt system til håndtering af lovpligtige eftersyn

Overlad ansvaret til en partner

Arbejdstilsynets krav til lovpligtige eftersyn er tidskrævende og kræver ajourførsel af excelark, kalenderen og leverandøren er tungt. Samtidig holde sig opdateret med arbejdstilsynet lovkrav. Det kan derfor være fornuftigt, at vælge en partner til håndtering af ens lovpligtige eftersyn i selskabet. 

Fokuser på kerneopgaverne

At være på forkant med lovpligtige eftersyn og arbejdstilsynetskrav kræver en del tid. Ofte kan det bedre svarer sig, at få en partner til administration. Det frigiver tid til ens kerneopgaverne i virksomhed.

Uforpligtende snak om jeres lovpligtige eftersyn

Hvis i går med tankerne om, at digitalisere og få en partner til håndtering af lovpligtige eftersyn tager vi gerne en uforpligtende eftersyn. 

Lovpligtige eftersyn håndtering bureau

Vær klar til tilsyn - Arbejdstilsynets krav til lovpligtige eftersyn

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, ser de både på det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Her er et overblik det i skal have styr på med lovpligtige eftersyn:

Sådan foregår et tilsyn

 • Er i mere end 9 ansatte vil tilsynet bestå af ledelsen og en medarbejderrepræsentant
 • Et tilsyn varer typisk et par timer, men varierer efter virksomhedernes størrelse og behov.
 • Tur rundt i virksomheden, hvor i sammen ser på de fysiske rammer.
 • Har I fx de rette hjælpemidler til at forebygge slid på kroppen? Forebygger I mulige arbejdsulykker? Og hvordan er jeres psykiske arbejdsmiljø?
 • Til sidst samler de op på tilsynet, hvor både leder og medarbejder deltager, og hvor den tilsynsførende opsummerer, hvad der er blevet observeret.
 • Er alt i orden, får I en grøn smiley. Hvis vi finder forhold, som er i modstrid med arbejdsmiljøloven, risikerer I at få et påbud om at bringe forholdene i orden. Det udløser en gul eller rød smiley alt efter, hvor mange påbud I får, og hvor alvorlige de er.

Vi har digitaliseret hele processen på vores platform, der kvit og frit kan anvendes. Se platformen her

Tjek på dokumentationen

Arbejdstilsynet kontrollere altid om i har styr på brugsanvisninger til maskiner og tekniske hjælpemidler eller dokumentation for, at de lovpligtige eftersyn er udført. Herunder tilgængeligheden af dokumentationen for medarbejderen.

 

Her kan det være en fordel at have alt dokumentation digitalt. Læs mere om vores platform.

 

Spar penge på lovpligtige eftersyn

Dokumentationskrav for 10 eller flere ansatte

Arbejdstilsynet har udarbejdet en læse af dokumentationskrav for virksomheder med mere end 10 ansatte

Dokumentationskrav for 10 eller flere ansatte
 • Virksomheden har en gyldig arbejdspladsvurdering
 • Virksomheden har gennemført den årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • Virksomheden har etableret en arbejdsmiljøorganisation
 • AMO’s medlemmer har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen
 • Virksomheden har brugsanvisninger til alle maskiner og tekniske hjælpemidler
 • Virksomheden har gennemført lovpligtige eftersyn af maskiner og udstyr
 • Virksomheden kan dokumentere, at de ansatte har de lovpligtige uddannelser
 • Virksomheden har en skriftlig rygepolitik

Arbejdstilsynet har udarbejdet en komplet guide, når arbejdstilsynet kommer på besøg. Læs den her:

Dokumentationskrav for færre end 10 ansatte

Arbejdstilsynet krav er færre i mindre virksomheder med under 10 ansatte, men der stilles stadig høje krav til dokumentation:

 

Dokumentationskrav for færre end 10 ansatte
 • Virksomheden har en gyldig arbejdspladsvurdering
 • Virksomheden har gennemført den årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • Virksomheden har brugsanvisninger til alle maskiner og tekniske hjælpemidler
 • Virksomheden har gennemført lovpligtige eftersyn af maskiner og udstyr
 • Virksomheden kan dokumentere, at de ansatte har de lovpligtige uddannelser
 • Virksomheden har en skriftlig rygepolitik

Arbejdstilsynet har udarbejdet en komplet guide, når arbejdstilsynet kommer på besøg. Læs den her: